Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty:

Jeżeli nie wypełniłeś formularza PIT online pobierz druk zlecenia LEGIS, zaznacz rodzaj i kraj rozliczenia, wypełnij swoje dane personalne jako Zleceniodawca, podpisz się i wyślij na adres biura w Opolu wraz z niezbędnymi dokumentami, o których mowa w tym zleceniu.

DOKUMENTY DO ROZLICZEŃ KRAJOWYCH – PIT :
PIT-11 krajowe oraz zagraniczne karty podatkowe,
podaj okres(y) pobytu za granicą, ulga prorodzinna na dzieci : imię i nazwisko dziecka, data urodzenia lub Pesel (warunek: dochody małżonków – do 112.000 zł i dochody dziecka – poniżej 3.089 zł),

ulga internetowa : faktury VAT zakupu i dowody zapłaty (ulga przysługuje w ciągu 2 kolejnych lat, jeśli nie odliczono limitu 760 zł w poprzednim roku podatkowym)

DOKUMENTY POMOCNE DO ROZLICZEŃ ZAGRANICZNYCH – uzyskanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego:
Pobierz zaświadczenie o dochodach uzyskanych w Polsce – pobierz druk UE/EOG – kraj Niemcy

Pobierz zaświadczenie o dochodach uzyskanych w Polsce – pobierz druk UE/EWR – kraj Austria

Pobierz zaświadczenie o dochodach uzyskanych w Polsce:
– Pobierz druk NL
– Pobierz  wniosek do urzędu skarbowego

rozliczenie podatków PIT roczne Opole