Oferta

Czym się zajmujemy?

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:
– rozliczenia podatkowe PIT dla osób fizycznych, z uwzględnieniem dochodów
zagranicznych od 2015 r , potrącamy diety i podatek zapłacony za granicą (abolicja podatkowa)

– korekty zeznań podatkowych PIT z uwzględnieniem dochodów zagranicznych

UWAGA! 
W zeznaniach PIT za 2020r  istnieje obowiązek rozliczenia dochodów zagranicznych z umów o pracę/zleceń z takich krajów jak Austria, Holandia, Rosja, Słowenia, Słowacja, Wielka Brytania, USA itd. metodą zaliczenia podatkowego z zastosowaniem ulgi abolicyjnej ( uwaga na zmiany umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania od 01.01.2021 – konwencja MLI )

Natomiast dochody z umów o pracę/zleceń z takich państw jak Czechy, Chorwacja, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Łotwa, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Włochy, itd. rozliczamy metodą wyłączenia z progresją i podlegają one ujawnieniu w polskim PIT-36 wyłącznie w przypadku gdy osiągamy równocześnie dochody polskie lub inne zagraniczne oraz w przypadku chęci uzyskania zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach na druku UE/EOG ( uwaga na zmiany umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania od 01.01.2021 – konwencja MLI )

– rozliczanie przedsiębiorców indywidualnych, spółek cywilnych i jawnych oraz osób prawnych w pełnym zakresie,

– księgi rachunkowe, podatkowe książki przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, najem prywatny

– rozliczenia VAT, ZUS, Płace, Kadry, GUS, sprawozdania finansowe